Top

085 & 088 netnummers

Steeds meer particulieren & bedrijven kiezen voor 085-netnummers.

Binnen de bedrijfstelefonie lijkt een duidelijke beweging plaats te vinden richting het gebruik van 085-nummers. Steeds meer bedrijven kiezen bewust voor een 085-netnummer, met name als er sprake is van meerdere vestigingen. Belangrijk voordeel van het gebruiken van een 085-nummer is het opheffen van locatie-gebondenheid. Een nul-vijfentachtig nummer wordt niet geassocieerd met een bepaalde locatie in Nederland, maar uit alleen dat het om een bedrijfsnummer gaat, wat professionaliteit uitstraalt. Daarnaast kunnen bedrijven bij een verhuizing gewoon hun nummer behouden.


085 en 088 nummers


Met name 085-nummers zijn populair onder bedrijven omdat ze al in kleine hoeveelheden kunnen worden aangevraagd. 088-nummers zijn slechts in grote batches te bestellen, al kan een VoIP provider soms een rol spelen in het opknippen van de bestelgrootte. Om die reden zijn het met name de grotere bedrijven in Nederland die 088-nummers hanteren, en wordt onder MKB Nederland met name gebruik gemaakt van 085-nummers.

Nummerreeksen die beginnen met 085 en 091

De 10-cijferige nummerreeksen die beginnen met de cijfers 085 en 091 zijn helemaal niet gebonden aan een regio. Deze nummerreeksen hebben geen vaste aansluiting in een vaste woon- of vestigingsplaats. De 085-nummers zijn voor openbare elektronische communicatiediensten, zoals bellen via internet (VoIP). De 091-nummers zijn bestemd voor nieuwe diensten, zoals beeldtelefonie, of diensten met een hogere gemiddelde kwaliteit. De 085- en 091-nummers zijn voor zowel particulieren als bedrijven.


Tarieven 085-nummers en 091-nummers

Het tarief voor het bellen naar 085-nummers is vergelijkbaar met het tarief voor bellen naar andere vaste nummers. Het tarief voor bellen naar 091-nummers is hoger dan het 085-tarief, omdat deze voor nieuwe diensten zijn.