Top

Algemene informatie

Algemene informatie

Bescherming IP

IP duidt de mate van bescherming van de behuizingen en afdekking aan die ter bescherming van elektrische installaties dienen. De IP-code is volgens IEC 529, EN 60529, DIN VDE 0470-1 en NF C 20-010 vastgelegd.
De beschermingen worden door de afkorting IP (International Protection) en twee cijfers voor de beschermingsgraad gedefinieerd. Het complete begrip bescherming bestaat dus uit de afkorting en de beschermingsgraadcijfers.

1e kencijfer
Bescherming van het productiemiddel tegen het binnendringen van vaste voorwerpen en tevens bescherming van personen tegen toegang tot gevaarlijke onderdelen.

2e kencijfer
Bescherming van het productiemiddel tegen het binnendringen van water met schadelijk effect.

Indien een kencijfer niet is aangegeven - omdat dat voor de betreffende toepassing irrelevant is - wordt in plaats van dit kencijfer de letter X weergegeven, bijv. IP X4 of IP 6X.
 
1e kencijfer
Bescherming tegen vreemde voorwerpen
Aanrakingsbescherming/toepassing
0
Geen bescherming van het productiemiddel tegen het binnendringen van vaste voorwerpen
Geen bijzondere bescherming van personen tegen toevallige aanraking van onder spanning staande en/of zich bewegende onderdelen. In behuizingen zonder toegang
1
Bescherming tegen het binnendringen van vaste voorwerpen ø > 50 mm
Bescherming tegen toevallig aanraken met groot oppervlak (handrug) van onder spanning staande en/of inwendige, zich bewegende onderdelen. Gesloten bereiken, slechts toegankelijk voor bevoegd en opgeleid personeel.
2
Bescherming tegen het binnendringen van vaste voorwerpen ø > 12,5 mm.
Bescherming tegen het aanraken met de vinger van onder spanning staande en/of inwendige, zich bewegende onderdelen. Speciaal toegankelijke bereiken.
3
Bescherming tegen het binnendringen van vaste voorwerpen ø > 2,5 mm.
Bescherming tegen het aanraken van onder spanning staande en/of inwendige, zich bewegende onderdelen met gereedschap, draad of dergelijke met een dikte > 2,5 mm. Algemeen toegankelijke bereiken.
4
Bescherming tegen het binnendringen van vaste voorwerpen ø > 1 mm.
Bescherming tegen het aanraken van onder spanning staande en/of inwendige, zich bewegende onderdelen met gereedschap, draad of dergelijke met een dikte > 1 mm. Algemeen toegankelijke bereiken.
5
Bescherming tegen schadelijke stofafzettingen binnenin. Geen volledige bescherming tegen het binnendringen van stof. De binnengedrongen hoeveelheid mag geen invloed hebben op de werking (stofbescherming).
Volledige bescherming tegen het aanraken van onder spanning staande en/of inwendige, zich bewegende onderdelen. Kortstondig stofintensieve bereiken.
6
Bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht).
Volledige bescherming tegen het aanraken van onder spanning staande en/of inwendige, zich bewegende onderdelen. Algemeen toegankelijke bereiken.

 
2e kencijfer
Waterbescherming
Toepassing
0
Geen bijzondere bescherming.
In droge bereiken.
1
Bescherming tegen verticaal vallend, druppelend water (drupdicht). Het mag geen nadelige invloed hebben.
In vochtige ruimtes met vooraf bepaalde verticale positie van de component (bijv. bij condenswater).
2
Bescherming tegen verticaal vallend, druppelend water (drupdicht). Er mag bij een max. 15° ten opzichte van de normale positie gekanteld productiemiddel (huis) geen schade optreden (schuin vallende druppels).
In vochtige ruimtes met component in niet duidelijk verticale positie (bijv. bij condenswater).
3
Bescherming tegen water dat in een willekeurige hoek tot max. 60° ten opzichte van de loodlijn valt. Er mag geen nadelig effect zijn (spatdicht).
Aan regen en niet aan spatwater blootgestelde bereiken.
4
Bescherming tegen water dat uit alle richtingen tegen het productiemiddel (huis) spat. Er mag geen nadelig effect zijn (plensdicht).
Aan regen en spatwater blootgestelde bereiken (bijv. gebieden met voorbijrijdende voertuigen).
5
 
Bescherming tegen waterstraal uit een spuit dat uit alle richtingen tegen het productiemiddel (huis) wordt gericht. Er mag geen nadelig effect zijn (sproeidicht).
Gebieden met spoeling door gemiddeld harde waterstralen.
6
Bescherming tegen zware stortzee of sterke waterstraal. Water mag niet in schadelijke hoeveelheden in het productiemiddel (huis) binnendringen (waterdicht)
Bereiken met sterke spoeling en vloedwater (bijv. havendammen).
7
Bescherming tegen water als het productiemiddel (huis) onder vastgelegde druk- en celomstandigheden onder water wordt gedompeld. Water mag niet in schadelijke hoeveelheden binnendringen (onderdompelen).
Bereiken met tijdelijke overspoeling of sneeuwafdekking gedurende een langere periode.
8
Het productiemiddel (huis) is geschikt voor permanente onderdompeling in water bij omstandigheden die door de producent beschreven moeten worden (onderdompelen). De omstandigheden moeten echter moeilijker zijn dan die voor kencijfer 7.
In onderwaterbedrijf.